173651233.jpg


本文选自《吸引力法则》大宝库


看了柴静的雾霾调查视频,心中有千言万语。

 

所有的文字,在视频的面前,都显得苍白无力。

 

昨天的文章字数创新高,今天,我就创新低吧~

 

谨以分享思维导图,向柴静,致敬。


秋恺

psb.jpg


PS:谢谢张兵老师制作的思维导图。在线报名全新开放啰~请按这里直接报名

-----------------------------------------------------------------------

 

秋恺微信:chiukai

秋恺QQ:1470999894

微信公众号:laichiukai(赖秋恺的秘密部落)

 

照亮幸福的坦途:《一对一个人咨询》服务--预约中

 

2015 《A.S.K.A.幸福人生实践宝典》超值版--招生中